پرتال جامع خدمات مشترکین

درخواست واگذاری انشعاب آب

مشخصات متقاضی
ماهیت متقاضی
شهر

کد ملی
تاریخ تولد


تلفن ثابت
*تلفن همراه
*کد پستی
آدرس
مشخصات ملک
نوع سند
شماره سند ثبتی ملک
شماره پلاک
نوع کاربری
تعداد ملک درخواستی
تعداد واحد
بخشودگی


نوع بخشودگی


کد شناسایی بخشودگی


شماره نامه درخواست بخشودگی
noimage
مدارک متقاضی
noimage
noimage
noimage
noimage
noimage