پرتال جامع خدمات مشترکین

  کاربر محترم دفتر پیشخوان ، در این بخش خدمات پس از فروش شرکت آب و فاضلاب شهری استان خوزستان به صورت الکترونیک ارائه می گردد.