سامانه خدمات آنلاین مشترکین

پرداخت آنلاین صورتحساب

پرداخت آنلاین صورتحساب: مشترکین می توانند از طریق کارت های بانکی عضو شتاب قبض آب بهای خود را از طریق سایت پرداخت نمایند.

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش: پاسخ به استعلام، پرداخت قبض آب بها، تغییر کاربری انشعاب، تغیر مشخصات، تفکیک کنتور، تعویض کنتور، آزمایش کنتور،صورت حساب میان دوره، اعلام کارکرد کنتور و ...

خدمات فروش

خدمات فروش: انشعاب آب، انشعاب فاضلاب، آب تانکری

تعرفه ها

آب بهای خانگی، حق انشعاب، دفع فاضلاب، آب بهای غیر خانگی، آبونمان آب، آبنومان فاضلاب